Aktualizace galerie - 18.9.2018

Rozsáhlý soukromý projekt na motivy volného scénáře se snahou přiblížit se skutečnosti. Vychází ze vzpomínek autora a dalších příbuzných a známých a z dostupné fotodokumentace. Maximální snaha o věrohodnost a přesnost modelu.

Poděkování patří Státnímu archivu Pardubice a badatelně za umožnění pořízení fotodokumentace a za práci s vyhledáváním obrazového materiálu.