O PROJEKTU

Historické skutečnosti

Lokalita Karlovina se nachází na jih od historického centra Pardubic na historické trase směrem na Chrudim. Zástavba koncentrovala okolo cesty na jih od města a okolo menšího náměstí vzniklého na křižovatce měst. Později při rozšiřování blokové struktury města na přelomu 19. a 20. století a během první poloviny 20. století se původní rostlá struktura přizpůsobovala požadavkům blokové regulace.

Stěžejním momentem ve vývoji území byla asance z konce 70. let, při které došlo k zboření 2 celých bloků a další 2 bloky byly zbořeny zpoloviny. Uliční schéma bylo z větší části zachováno a v území byly navrženy panelové domy, v severovýchodní části v blokové formaci s obchodním parterem a v jihozápadní části deskové domy ve veřejném prostoru. V rámci návrhu ale nebyla respektována původní hirarchie prostoru a vyšší význam byl přisouzen nově navržené pěší třídě.

"VÝRAZNÝM SESKUPENÍM HMOT V KARLOVĚ ULICI JE ŘEŠENA OTÁZKA PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V JIŽNÍM OKRAJI CENTRA S OHLEDEM NA VÝZNAMNÉ POHLEDY Z AUTODRÁHY A ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA-ČESKÁ TŘEBOVÁ." (Časopis Architektura ČSR, 1972)

Po dokončení nové výstavby došlom v území už jen k dílčím změnám, jako je výstavba parkovacího domu a administrativní budovy a renovace veřejného prostoru.

Proč a jak 3d model vzniká 

Mám rád staré Pardubice a vše okolo staveb, stavenišť a stavebních strojů. Na staré Karlovině jsem prožil dětsví v 70-80.letech a celou výstavbu měl jako na dlani. Zároveň je virtuální realita a 3d grafika můj koníček. Tímto způsobem se "virtuálně" vracím do doby kdy stavba sídliště  probíhala. Tehdy to byla velká akce a velký zásah do staré čtvrti. Pamatuji si, kdy stály pouze domy v Jindřišské ulici, kde v jednom jsme bydleli, a okolo holá pláň. Vycházím tedy ze vzpomínek, vyprávění pamětníků a zdrojů které uvádím na hlavní stránce webu. Pro technické konzultace využívám pomoc všech, kteří jsou ochotni a volně přístupné dokumentace na webových stránkách.

Komu je určeno

Hlavně všem fandům "retro" vzpomínek z oblasti stavebnictví. Dále ale těm, kteří se zajímají o dobové stavební stroje, také modeláři i grafici mohou nacházet inspiraci